TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015

Thứ năm - 12/05/2016 00:13
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016
I. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN:
1. Loại tốt:
 Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao.
*  Tư tưởng chính trị:
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Chấp hành tốt quy chế, quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường.
- Tích cực học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
* Đạo đức lối sống:
- Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của nhà giáo; yêu nghề mến trẻ…tận tuỵ với nghề, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh.
- Giao tiếp thân thiện , lịch sự với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh để lại ấn tượng tốt.
- Không xúc phạm danh dự đồng nghiệp và học sinh.
- Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình yêu thương và trách nhiệm của nhà giáo.
* Xây dựng duy trì nề nếp:
- Đến trường và tan trường đúng giờ quy định.
-  Trang phục đúng tác phong sư phạm, đeo thẻ đúng quy định.
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình đạt hiệu quả cao trong các buổi sinh hoạt tập thể và phong trào chung của nhà trường (công tác Đảng, Công đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu niên).
- Luôn có tinh thần trách nhiệm trong giáo dục học sinh thực hiện tốt các nề nếp mà nhà trường quy định.
          + Xếp hàng vào lớp, tan học, sinh hoạt giữa giờ nhanh, đều và nghiêm túc.
          + Trang phục, đồ dùng đầy đủ, đúng quy định.
          + Học sinh có ý thức tự quản, tự học, ý thức giữ gìn tài sản, cây cối, giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp sạch sẽ, HS có ý thức, tinh thần tham gia hoạt động tập thể.
          + Học sinh không đánh nhau; không có biểu hiện gian dối trong học tập và trong sinh hoạt.
            * Thông tin hai chiều:
- Thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác, trung thực, đúng quy định các loại báo cáo.
- Thông báo nhận xét, đánh giá, kết quả học tập của HS đúng quy định (TT 30)
* Công tác tài chính:
- Thu và nộp đủ 100% các khoản tài chính theo quy định (tháng) học kì , cả năm.
- Không có tình trạng phụ huynh đến thắc mắc về sự nhầm lẫn tài chính.
* Chế độ lao động:
- Thực hiện đầy đủ ngày công lao động hoặc được nghỉ có phép không quá 4 ngày/học kỳ (kể cả hội họp, sinh hoạt…)
 Đối với GVCN dạy buổi 1: Đổi dạy buổi 2 không quá 4 ngày / học kỳ.(Nếu đến buổi thứ 5 sẽ tính là ½ ngày công).
             + Đối với giáo viên buổi 2 , nếu nhờ dạy sẽ tính là 1 buổi nghỉ.
             + Đối với giáo viên chuyên biệt : nghỉ 4 tiết dạy sẽ tính là 1 ngày công.
- Sinh hoạt ca vào cuối tuần đầy đủ 100%.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ.
* Chấp hành quy chế chuyên môn:
- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Trình bày hồ sơ sạch sẽ, khoa học (được xếp loại A qua các kỳ kiểm tra).
- Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp (soạn trước 1 ngày) .
- Lên lớp giảng dạy nhiệt tình, truyền thụ đúng kiến thức cho học sinh.
- Dạy đúng chương trình và thời khoá biểu. Sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả. Ứng dụng CNTT vào dạy và học có hiệu quả.
- Lập kế hoạch giảng dạy; duyệt kế hoạch giảng dạy (đối với khối trưởng) vào thứ 5 hàng tuần. Dự đủ 4 giờ/ tháng (kể cả những đợt thi đua chuyên đề nói chung…)
- Đánh giá HS đúng theo TT 30 - Nhận xét HS có tính động viên giúp HS tiến bộ
- Trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên. Đổi mới phương pháp, chủ động sáng tạo trong giảng dạy, xếp loại viên chức đạt từ loại khá trở lên.
- Kết quả giảng dạy trong các kỳ thao giảng đạt từ 17 điểm trở lên.
- Kiểm tra nội bộ trong nhà trường và các cấp đạt trên 16 điểm (Nếu giáo viên nói ngọng hạ 1 bậc xếp loại).
- Có sáng kiến kinh nghiệm.
* Chất lượng giáo dục học sinh - cuối kỳ (cuối năm):
- Duy trì sĩ số : 100%.
- 100% HS hoàn thành chương trình lớp học (hoàn thành chương trình tiểu học đối với lớp 5 )
- Có HS giỏi cấp Huyện ở các bộ môn (Giải toán hoặc Tiếng Anh, giao lưu, HS giỏi)
- Nói ngọng n - l ( đối với lớp xuất sắc )
  + Học kì I : giảm 50%  ->  70 %
  + Học kì II: không còn HS nói ngọng.
* Chất lượng vở sạch chữ đẹp:
Kết quả vở rèn chữ, vở ghi bài (kể cả kiểm tra đột xuất) Loại A : 70% học sinh xếp loại A (không có loại C).
2. Loại khá:
 Nội dung và yêu cầu như loại tốt. Kết quả thao giảng đạt tử 16 điểm trở lên. Hồ sơ chuyên môn xếp loại B (1lần/ học kỳ).
- Vở sạch chữ đẹp : Loại A 70% số học sinh xếp loại A (không có loại C)
-  Ngày công : Nghỉ không quá 6 ngày/ học kỳ (kể cả hội họp…)
- Thu và nộp đủ các loại quỹ theo quy định.
3. Loại trung bình :
- Các công việc đạt hiệu quả chưa cao.
- Giờ dạy và hồ sơ xếp loại trung bình.
- Các loại quỹ : Thu và nộp chưa đúng quy định.
- Vở sạch chữ đẹp: có học học sinh xếp loại C.
4. Loại xuất sắc:
- Tất cả các công việc đều hoàn thành xuất sắc.
- Hồ sơ đầy đủ đúng quy định xếp loại A qua các kỳ kiểm tra.
- Thao giảng :Đạt từ 18 điểm trở lên.
- Lớp có nề nếp tốt, tham gia các phong trào hoạt động ngoại khóa của trường, của Đội có thành tích cao; nói ngọng : HKI  giảm 70%; HKII  giảm 100%.
- Có học sinh tham dự giải toán, tiếng Anh trên mạng.
- Có học sinh được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện (Đối với bộ môn mình dạy).
- Có ảnh hưởng tốt đối với bạn bè đồng nghiệp trong nhà trường.
+ Đối với Ban giám hiệu : thực hiện đúng Điều 17, 18 Trường tiểu học – ngày nghỉ như đối với giáo viên.
+ Đối với Tổng phụ trách : Thực hiện đúng theo Điều 19 Trường tiểu học, xây dựng kế hoạch đúng chủ đề năm học – tổ chức các hoạt động Đội có hiệu quả - có tính giáo dục. Ngày nghỉ như đối với giáo viên - Dạy thêm một số tiết theo đúng quy định
+ Đối với Tổ văn phòng : Phải có kế hoạch, chương trình công tác, phải đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, chủ động – có trách nhiệm trong công việc được phân công. Thực hiện tốt các công việc khác của nhà trường khi được lãnh đạo phân công. Ngày  nghỉ như đối với giáo viên.
* Bổ sung (Thư viện , Giáo viên chuyên biệt ngoài )
+ Trong quá trình thực hiện giao cho ban thi đua nhà trường điều chỉnh cho phù hợp( như ngày công không đảm bảo nhưng hiệu suất công tác tốt… có nhiều cố gắng…)
II. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ:
1.Tập thể xuất sắc:
* Thực hiện tốt các nề nếp trong học tập cũng như các phong trào thi đua của nhà trường, 9 tháng học đều được xếp loại A.
* Chất lượng hai mặt giáo dục :
- Hạnh kiểm : 100% thực hiện tốt đầy đủ.
- Văn hóa : Giỏi 65% -> 70% trở lên (không có học sinh yếu).
+ Lớp có nề nếp tốt, tham gia các phong trào, hoạt động ngoại khóa của trường, của Đội có thành tích cao.
+ Có học sinh được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện (Nếu bộ môn lớp đó do huyện tổ chức thi) hoặc thi học sinh giỏi do nhà trường tổ chức có học sinh đạt điểm cao.
      + Hàng tháng họp tổ xét đề nghị một  lớp xuất sắc vào biên bản của tổ.
2.Tập thể tổ khối xuất sắc:
- Là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các thành viên trong tổ đều xếp loại tốt trở lên (có học sinh giỏi cấp huyện hoặc cấp trường như tiêu chí lớp xuất sắc, giáo viên giỏi cấp huyện).
* Hạ bậc thi đua hoặc không xếp loại thi đua trong những trường hợp sau:
1. Mất đoàn kết nội bộ; có đơn thư khiếu kiện.
2. Vi phạm quy chế chuyên môn, pháp luật của Nhà nước.
3. Không đảm bảo ngày công theo quy đinh.
4. Thu thêm trái phép quy định; dạy thêm.
5. Có quy định kỷ luật, cảnh cáo của các cấp (cấp trường trở lên)
III. MỨC THƯỞNG: (Cơ bản như năm học 2012 - 2013)
 * Học kì I:
- Học sinh: Thưởng cho các lớp xuất sắc; Học sinh giỏi, tiên tiến.
- Giáo viên: Đạt các danh hiệu: Xuất sắc, tốt, khá.
* Cuối năm:
- Học sinh:
·        Lớp xuất sắc; lớp có phong trào văn nghệ; lớp có phong trào "Vở sạch chữ đẹp".
·        Đạt học sinh giỏi, tiên tiến, hoạt động Đội.
·        Đạt các danh hiệu khác.
- Giáo viên:
·        Đạt các danh hiệu xuất sắc, tốt, khá.
·        Thi giáo viên giỏi các cấp.
·        Giáo viên có Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp Huyện.
IV. TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU:
1. Lao động tiên tiến cấp trường:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ( xếp loại xuất sắc, tốt)
- Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành.
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
- Tích cực học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ Tin học, Tiếng anh.
2. Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà cấp trường:
- Đạt Giáo viên giỏi cấp trường.
- Đạt Lao động tiên tiến cấp trường.
- Gia đình ấm no, hạnh phúc; Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi.
 
                                                                         ………., ngày 10 tháng 10 năm 2015.
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 08/QĐ-HĐXTH

Quyết định

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 19 | lượt tải:4

Số: 19/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Số 1662/SGDĐT-CTTT

Công văn

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 17 | lượt tải:4

Số 199/KH-PGDĐT

Kế hoạch

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 14 | lượt tải:4

25

Lịch báo giảng tuần 25

Thời gian đăng: 29/04/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:12

Số 152/GDĐT

Công văn

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:5

06

Lịch phát sóng

Thời gian đăng: 07/04/2020

lượt xem: 32 | lượt tải:12

24

Lịch báo giảng tuần 24

Thời gian đăng: 26/04/2020

lượt xem: 29 | lượt tải:10

23

Lịch báo giảng tuần 23

Thời gian đăng: 25/04/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:11

23

Lịch báo giảng tuần 23

Thời gian đăng: 25/04/2020

lượt xem: 33 | lượt tải:9
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây