Kết quả thi Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 23/01/2017 00:57
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC
CẤP HUYỆN Năm học 2016 - 2017
 
SBD SBD HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY
SINH
THÁNG
 SINH
NĂM
SINH
TRƯỜNG LỚP Điểm Đạt giải
1 57 Vũ Như Mai 3 8 2006 TH Kim Bài 5C 79 Nhất
2 87 Phạm Vĩnh Phú 20 3 2006 TH Kim Bài 5C 73 Nhất
3 16 Trần Hương Giang 08. 3 2006 Tiểu học Kim An 5A 72 Nhất
4 3 Hoàng Phương  Anh 1 11 2006 TH Cao Viên I 5A 71 Nhì
5 52 Phạm Gia Linh 24 9 2006 TH Kim Bài 5B 71 Nhì
6 76 Hoàng Minh 28 6 2006 TH Kim Bài 5C 71 Nhì
7 2 Lê Ngân Hải Anh 10 12 2006 TH Bình Minh B 5A1 70 Nhì
8 54 Hoàng Thảo  Ly  18 8 2006 TH Bình Minh A 5B  70 Nhì
9 106 Hà Thanh Thảo 17 9 2006 TH Kim Bài 5B 70 Nhì
10 41 Nguyễn Hữu Ngọc  Hương  13 9 2006 TH Bình Minh B 5A1 69 Ba
11 27 Bùi Thị Thanh  Hiền 23 2 2006 Tiểu học Kim Thư 5A2 68 Ba
12 46 Nguyễn Quốc  Khánh 18 3 2006 Tiểu học Thanh Mai 5A 68 Ba
13 51 Nguyễn Tuấn Anh 20 2 2006 TH Thanh Cao 5B 68 Ba
14 66 Nguyễn Nhật  Minh 29 11 2006 TH Kim Bài 5C 68 Ba
15 104 Lê Văn Tài 1 1 2006 TH Thanh Cao 5B 68 Ba
16 47 Quách Trung  Kiên 25 9 2006 TH Cao Dương 5D 67 KK
17 71 Nguyễn Thu Minh 25 1 2006 TH Kim Bài 5C 67 KK
18 90 Nguyễn Văn  Phát 6 12 2006 TH Cao Viên II 5A 67 KK
19 94 Đào Xuân  Phượng 15 2 2006 TH Cao Viên II 5A 67 KK
20 103 Lý Huyền  Diệu 25 8 2006 TH Thanh Cao 5B 67 KK
21 120 Nguyễn Quốc  Tuấn 22 5 2006 TH Thanh Thùy 5C 67 KK
22 62 Nguyễn Phương  Linh  17 11 2006 TH Bình Minh B 5A1 66 KK
23 80 Vũ Thị Bích Ngọc 7 7 2006 TH Cao Viên I 5A 66 KK
24 18 Nguyễn Thị Thanh 13 3 2006 Tiểu học Kim Thư 5A1 65 KK
25 63 Nguyễn Đình  Long 18 4 2006 T H Phương Trung 2 5a1 65 KK
26 72 Dương Thị Trà My 8 2 2006 TH Đỗ Động 5B 65 KK
27 88 Lê Lan Yến Nhi 29 6 2006 Tiểu học Tam Hưng 5A 65 KK
28 98 Phạm Thị Như Quỳnh 20 7 2006 Tiểu học Kim Thư 5A2 64 KK
29 23 Nguyễn Minh  Hằng 13 6 2006 TH Cao Viên I 5A 63 KK
30 101 Nguyễn Viết Thái Sơn 18 8 2006 TH Hồng Dương 5A1 63 KK
31 40 Phạm Thị Hương 11. 6 2006 Tiểu học Kim An 5A 62 KK
32 95 Nguyễn Thị Xuân  Phương  21 6 2006 TH Bình Minh B 5A1 62 KK
33 113 Lê Thị Thu Trang 6 6 2006 TH Thanh Cao 5B 62 KK
34 122 Nguyễn Tiến Việt 10 11 2006 TH Cao Dương 5D 62 KK
35 126 Lý Như Ý 3 2 2006 TH Thanh Thùy 5C 61 KK
36 13 Đào Duy Tùng  Dương 11 1 2006 TH Cao Viên II 5A 60 KK
37 14 Nguyễn Quang Duy 25 9 2006 TH Bích Hòa 5B 60 KK
38 37 Trần Việt  Hoàn 17 7 2006 TH Thanh Văn 5A 60 KK
39 78 Trần Thu Ngân 11 1 2006 TH Cao Dương 5D 60 KK
40 118 Nguyễn Phi Trường 1 1 2006 TH Thanh Cao 5B 60 KK
41 33 Trần Minh  Hiếu 21 3 2006 Tiểu học Kim Thư 5A1 59 KK
42 35 Hoàng Thị Ngọc  Hoan 18 6 2006 TH Thanh Thùy 5C 59 KK
43 42 Nguyễn Minh  Huy 19 6 2006 TH Mỹ Hưng 5C 59 KK
44 50 Hoàng Cảnh  Kỳ 18 2 2006 Tiểu học Cự Khê 5A 59 KK
45 58 Vũ Thùy Linh 21 4 2006 TH Thanh Cao 5B 59 KK
46 116 Hà Quang  Trung 2 1 2006 TH Bình Minh B 5A1 59 KK
47 24 Lê Anh Hào 24 10 2006 Tiểu học Tam Hưng 5A 58 KK
48 81 Nguyễn Thị  Ngọc 1 4 2006 Tiểu học Kim Thư 5A1 58 KK
49 109 Nguyễn Xuân Thức 17 2 2006 TH Hồng Dương 5A1 58 KK
50 6 Nguyễn Phương Anh 2 2 2006 TH Thanh Cao 5B 57 KK
51 32 Nguyễn Huy  Hiệu 18 10 2006 TH Đỗ Động 5B 57 KK
52 92 Quách Thiên Phú 16 10 2006 TH Liên Châu 5B 57 KK
53 70 Nguyễn Thị Huyền My 13 11 2006 Tiểu học Cự Khê 5B 56 KK
54 75 Đào Thúy Ngà 2 3 2006 TH Liên Châu 5B 56 KK
55 84 Phạm Hồng  Ngọc 14 1 2006 TH Phương Trung 1 5A4 56 KK
56 121 Nguyễn Hồng Vân 5 1 2006 T H Phương Trung 2 5a1 56 KK
57 5 Trương Việt  Anh 28 10 2006 Th Phương Trung 1 5A4 55 KK
58 99 Đỗ Thị Như  Quỳnh 1 1 2006 TH Cao Viên II 5A 55 KK
59 105 Hoàng Song Toàn  Thắng 19 6 2006 TH Thanh Văn 5A 55 KK
60 25 Nguyễn Gia  Hào 22 6 2006 Tiểu học Thanh Mai 5A 54 KK
61 77 Lê Trọng  Lâm 12 11 2006 TH Thanh Cao 5B 54 KK
62 111 Nguyễn Thị Thu Trang 11 4 2006 Tiểu học Kim Thư 5A2 54 KK
63 20 Nguyễn Thu  31 1 2006 TH Cao Viên II 5A 53 KK
64 31 Phạm Trung  Hiếu 10 3 2006 T H Phương Trung 2 5a1 53 KK
65 119 Phạm Phan Huy Tuấn 07. 4 2006 Tiểu học Kim An 5A 53 KK
66 128 Phạm Minh  Vũ 18. 7 2006 Tiểu học Kim An 5A 53 KK
67 8 Nguyễn Đức Hải Đăng 8 6 2006 TH Hồng Dương 5A1 52 KK
68 9 Nguyễn Tiến Thành Đạt 17 6 2006 TH Cao Dương 5D 52 KK
69 30 Kiều Đăng Hiếu 12 08 2006 Tiểu học Tam Hưng 5A 52 KK
70 39 Lê Năng Hưng 14 10 2006 Tiểu học Tam Hưng 5A 52 KK
71 82 Nguyễn Thúy Ngọc 27 12 2006 Tiểu học Kim Thư 5A2 52 KK
72 114 Đỗ Thùy Trang 12 2 2006 TH Hồng Dương 5A1 52 KK
73 56 Nguyễn Thái Ngọc Linh 19 03 2006 Tiểu học Tam Hưng 5A 51 KK
74 59 Hà Hương  Linh 20 5 2006 Tiểu học Thanh Mai 5A 51 KK
75 65 Nguyễn Thị Khánh Ly 17 5 2006 TH Cao Viên I 5A 51 KK
76 83 Ngô Minh  Nguyệt 28 4 2006 TH Mỹ Hưng 5C 51 KK
77 53 Nguyễn Vũ Tùng Lâm 31 8 2006 TH Hồng Dương 5A1 50 KK
78 67 Đặng Ngọc Minh 17 2 2006 TH Bích Hòa 5B 50 KK
79 69 Phạm Quang  Minh 12 9 2006 T H Phương Trung 2 5a1 50 KK
80 89 Lưu Thi Uyển  Nhi  25 6 2006 TH Bình Minh A 5B  50 KK
81 91 Tạ Hồng Ngọc 26 6 2006 Tiểu học Kim Thư 5A2 50 KK
82 12 Đỗ Ánh  Dương 26 7 2006 Tiểu học Thanh Mai 5A 49  
83 48 Quang Trung  Kiên 3 8 2006 TH Thanh Văn 5A 49  
84 115 Đỗ Thị Thu Trang 23 12 2006 TH Liên Châu 5B 49  
85 1 Nguyễn Tiến  An 9 6 2006 TH Dân Hòa 5A 48  
86 17 Nguyễn Hương Giang 31 1 2006 TH Thanh Thùy 5C 48  
87 10 Nguyễn Đình  Đạt 12 9 2006 T H Phương Trung 2 5a1 47  
88 11 Phạm Minh  Đức 11 10 2006 TH Đỗ Động 5B 47  
89 26 Nguyễn Xuân Hậu 27 5 2006 TH Thanh Thùy 5C 47  
90 127 Đào Thị  Yến 9 5 2006 TH Liên Châu 5B 47  
91 28 Lê Thanh Hiền 05. 9 2006 Tiểu học Kim An 5A 46  
92 15 Nguyễn Thùy Mỹ Duyên 5 9 2006 TH Tân Ước 5C 45  
93 43 Nguyễn Minh Huyền 12 8 2006 TH Tân Ước 5C 45  
94 79 Lưu Bảo  Ngân 4 11 2006 TH Phương Trung 1 5A4 45  
95 112 Lê Phương  Trang 6 10 2006 TH Phương Trung 1 5A4 45  
96 22 Nguyễn Tiến  Hà  17 8 2006 TH Bình Minh A 5B  44  
97 74 Nguyễn Thị Thúy Nga 18 3 2006 TH Bích Hòa 5B 44  
98 73 Lý Thế Khánh  Nam 10 1 2006 TH Mỹ Hưng 5C 43  
99 96 Nguyễn Thu  Quỳnh 5 6 2006 TH Cao Viên I 5A 43  
100 49 Nguyễn Hữu Anh Kiệt 15 12 2006 TH Tân Ước 5C 42  
101 93 Nguyễn Gia  Phúc  17 10 2006 TH Bình Minh A 5B  42  
102 36 Đỗ Khánh Huyền 14 12 2006 TH Tân Ước 5C 41  
103 68 Nguyễn Duy Minh 20 2 2006 TH Dân Hòa 5A 41  
104 108 Phạm Đào Quang Thuận 6 1 2006 TH Đỗ Động 5B 41  
105 123 Nguyễn  Phạm Quốc  Việt 11. 9 2006 Tiểu học Kim An 5A 41  
106 4 Phạm Phương  Anh 17 2 2006 Tiểu học Cự Khê 5A 40  
107 7 Nguyễn Thị Phương Anh 25 2 2006 TH Bích Hòa 5B 40  
108 102 Nguyễn Hữu Tài 14 2 2006 TH Tân Ước 5C 40  
109 38 Lê Sỹ Hùng 29 4 2006 TH Xuân Dương 5A 39  
110 129 Lê Nguyễn Thảo  Vy 6 10 2006 T H Phương Trung 2 5a1 39  
111 44 Nguyễn Trọng  Khánh 25 10 2006 TH Bích Hòa 5B 38  
112 85 Nguyễn Yến Nhi 17 4 2006 TH Cao Dương 5D 38  
113 97 Nguyễn Thúy Quỳnh 19 4 2006 TH Đỗ Động 5B 38  
114 45 Lê Nam Khánh 5 1 2006 TH Phương Trung 1 5A4 37  
115 100 Hoàng Diễm  Quỳnh 15 12 2006 TH Phương Trung 1 5A4 37  
116 107 Nguyễn Vũ Anh Thư 13 2 2006 TH Dân Hòa 5D 37  
117 125 Phạm Thành  Vinh 8 7 2006 Tiểu học Cự Khê 5A 37  
118 19 Nguyễn Thị Thúy 26 11 2006 TH Xuân Dương 5A 36  
119 55 Trần Phương Linh 31 8 2006 TH Dân Hòa 5A 36  
120 86 Hoàng Phương  Nhi 29 7 2006 Tiểu học Cự Khê 5A 35  
121 21 Đào Thị Thu 31 8 2006 TH Liên Châu 5B 34  
122 124 Lê Xuân  Việt 19 12 2006 Tiểu học Thanh Mai 5A 34  
123 29 Nguyễn Thị Thu Hiền 9 5 2006 TH Xuân Dương 5A 31  
124 110 Lê Thị Thanh  Trầm 2 2 2006 TH Mỹ Hưng 5C 31  
125 117 Lê Hồng  Trường 25 8 2006 TH Xuân Dương 5A 30  
126 60 Phùng Phương Linh 7 2 2006 TH Xuân Dương 5A 29  
127 34 Nguyễn Thị Như  Hoa 10 2 2006 TH Dân Hòa 5D 27  
128 64 Nguyễn Thành  Long  21 12 2006 TH Bình Minh A 5B  24  
129 61 Nguyễn Thùy  Linh 19 10 2006 TH Thanh Văn 5A Bỏ thi  

Nguồn tin: PGD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số:81/TB-THCVI

Thông báo

Thời gian đăng: 01/07/2019

lượt xem: 55 | lượt tải:26

số 80

Thông báo

Thời gian đăng: 26/06/2019

lượt xem: 78 | lượt tải:26

843/TB-SGDĐT

Thông báo

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 115 | lượt tải:37

19A/KH- THCVI

Kế hoạch

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 100 | lượt tải:38

số 68/KH-UBND

Kế hoạch

Thời gian đăng: 13/02/2019

lượt xem: 116 | lượt tải:53

16A/KH-THCVI

Kế hoạch

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 108 | lượt tải:41

Số 15/KH-PGDĐT

Kế hoạch

Thời gian đăng: 13/01/2019

lượt xem: 109 | lượt tải:59

số 31/KH-PGDĐT

Kế hoạch

Thời gian đăng: 23/01/2019

lượt xem: 115 | lượt tải:49

08/KH-PGDĐT

Kế hoạch

Thời gian đăng: 13/01/2019

lượt xem: 105 | lượt tải:45

6547/QĐ-UBND

Quyết định

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 101 | lượt tải:40
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây