Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số:81/TB-THCVI 01/07/2019 Bán thanh lý nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học
Trường Tiểu học Cao Viên I
2 số 80 26/06/2019 Bán thanh lý nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học Trường Tiểu học Cao Viên I
3 843/TB-SGDĐT 13/03/2019 Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giáo dục đào tạo.
4 19A/KH- THCVI 28/02/2019 Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
5 số 68/KH-UBND 13/02/2019 Kiểm tra công tác y tế, công tác vệ sinh học đường, công tác an toàn thực phẩm năm học 2018- 2019.
6 16A/KH-THCVI 31/01/2019 Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trường tiểu học Cao Viên I năm 2019
7 Số 15/KH-PGDĐT 15/01/2019 tuyên truyền, giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2019.
8 số 31/KH-PGDĐT 14/01/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của ngành giáo dục đào tạo Thanh Oai
9 08/KH-PGDĐT 04/01/2019 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2019- 2021
10 6547/QĐ-UBND 03/12/2018 v/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giáo dục đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
11 643/TB-UBND 05/09/2018 v/v niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thanh oai.
12 Số 17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
13 QT 05/GD 20/08/2018 Thành lập trường tiểu học tư thục
14 QT 15/GD 20/08/2018 Quy trình thành lập trung tâm học tập cộng đồng
15 QT 21 /GD 20/08/2018 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ
16 Số 2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018- 2019 của ngành giáo dục
17 Số 16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 930_BGDĐT-GDTC 12/03/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 930/BGDĐT-GDTC
19 8102/QĐ-UBND 22/11/2017 v/v công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc quyền giải quyết của sở giáo dục đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
20 số 26/2017/TT-BGDĐT 18/10/2017 Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
21 Số 69/KH-UBND 20/03/2017 v/v siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.
22 6139/QĐ-UBND 07/11/2016 v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở GDĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây